Ilaria Graziano et Francesco Forni 4 © Simona Ghizzoni